Tuesday, December 12, 2006

Bwahahahahahahahahaha!!!!!

Kucinich is gonna run for President?!!!

Haha ha ha HA haha ha MUTANT ha ha ha hah hahaha hahaha ahHAHha ahaha HHAHAHAHA WORM ahahah ahha haha ha ah aha ha aha aahahahaha ahhHAHAHAHAHAH aha Haha ha ha HA haha ha ha ha ha hah hahaha hahaha ahHAHha ahaha HHAHAHAHA ahahah ahha haha TOAD ha ah aha ha aha aahahahaha ahhHAHAHAHAHAH aha Haha ha ha HA haha FREAK ha ha ha ha hah hahaha hahaha ahHAHha ahaha HHAHAHAHA ahahah ahha haha ha ah aha ha IDIOT aha aahahahaha ahhHAHAHAHAHAH aha Haha ha ha HA haha ha ha ha ha hah hahaha WEASEL hahaha ahHAHha ahaha HHAHAHAHA ahahah ahha haha ha ah aha ha aha aahahahaha ahhHAHAHAHAHAH MORON aha Haha ha ha HA haha ha ha ha ha hah hahaha hahaha ahHAHha ahaha HHAHAHAHA ahahah ahha haha ha ah aha ha aha aahahahaha ahhHAHAHAHAHAH aha Haha ha ha HA haha ha ha ha ha hah hahaha hahaha ahHAHha ahaha HHAHAHAHA ahahah ahha haha ha ah aha ha aha aahahahaha ahhHAHAHAHAHAH aha haha!!!!!

No comments: